Skip to content

Mikko Savolainen

Arkkitehtimatematiikan apuopettaja

Faktat

  • Teho-Opiston arkkitehtimatematiikan apuopettaja
  • Matematiikan aineenopettajaopiskelija Helsingin yliopistolla
  • Opiskelija-aktiivi mm. fuksi- ja tutor-vastaava
  • Matematiikan tukihenkilö

Yhteystiedot

Minä

Olen neljännen vuoden matematiikan aineenopettajaopiskelija Helsingin yliopistolla. Aineenopettajan koulutuksen harjoittelujaksojen lisäksi olen ollut sijaistamassa ja antanut yksityisopetusta. Minulla on myös paljon kokemusta muunlaisesta ryhmänohjaustoiminnasta, kuten toiminta ainejärjestöni fuksi- ja tuutorivastaavana.

Olen opettajana päässyt näkemään vierestä matemaattisen osaamistason kehittymistä. Kokemukseni pohjalta voin todeta, että oikeanlaisella motivaatiolla ja ohjeistuksella jokainen meistä voi parantaa omaa matemaattista osaamistaan ja saavuttaa itselleen asetetut tavoitteet. Matematiikka on iso osa arkkitehtien pääsykoetta, joten haluaisin opetuksellani tarjota teille matemaattiset aseet sen päihittämiseen. Kurssin aikana pääsemme yhdessä syvempään matemaattiseen ymmärrykseen, samalla kun pyörittelemme kokeeseen tärkeitä kaavoja. Haluaisin kurssin apuopettajana olla teille se tukihenkilö, keneltä voitte aina pyytää apua matematiikan opiskeluun.

Supervoimat

0

Matikkanero

0

Opiskelijaelämän tuntija

0

Turvallinen matikkatuki

0

Motivaattori